Vilkår og betingelser for køb via Moroccanoil´s Online Shop (Maj 2021)

Vilkår og betingelser

I det følgende præsenteres vores Generelle Vilkår og Betingelser (“V&B”), som vil være gældende for din ordre fra vores Online Shop:

1.                     Anvendelsesområde

   • 1.1 De følgende Generelle Vilkår og Betingelser (herefter “V&B”) gælder for alle aftaler mellem Moroccanoil DE GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main (herefter “vi” eller “os”) og en forbruger vedrørende køb fra vores onlineshop https://www.moroccanoil.com/de i Tyskland (herefter „Online shop“).
    Du er forbruger i henhold til § 4a i den danske købelov, hvis du er en fysisk person, der som køber indgår en juridisk transaktion og handler ikke-erhvervsmæssigt og primært uden for dit erhverv.
   • 1.2 Når du lægger en ordre i vores online shop, accepterer du samtidig vores V&B i deres nuværende version.
   • 1.3 Vi accepterer ikke under nogen omstændigheder eventuelle andre aftalevilkår, heller ikke selvom vi ikke udtrykkeligt måtte opponere imod deres anvendelse.

   2.               Aftaleindgåelse

     • 2.1 Vores aftaler indgået med dig via vores online shop udformes udelukkende på dansk.
     • 2.2 Vores placering, præsentation og markedsføring af produkter i vores online shop udgør ikke et bindende tilbud om at indgå aftale om køb af disse produkter, men sker blot for at informere dig og opfordre dig til at afgive et tilbud.
     • 2.3 Du kan lægge produkter i en virtuel indkøbskurv uden forpligtelser, og du kan foretage ændringer i indholdet af din indkøbskurv og dine øvrige oplysninger når som helst før din ordreafgivelse ved brug af de gennem ordreprocessen beskrevne hjælpemidler til dette formål.
     • 2.4 Først når du gennemfører din ordre ved at klikke på “afgiv ordre”, fremsender du et bindende tilbud om at indgå aftale om varerne i din virtuelle indkøbskurv.
     • 2.5 Straks efter gennemførelsen af din ordre modtager du en e-mail fra os, hvorved vi bekræfter modtagelsen af din ordre. Du vil desuden blive vist en side i vores online shop, som bekræfter modtagelsen af din ordre. Hverken e-mailen eller den tilsvarende side i online shoppen skal fortolkes som en accept af dit tilbud om at indgå en aftale, men er udelukkende til din orientering. Vi har først indgået en aftale med dig, når vi har sendt dig en efterfølgende e-mail indeholdende accept af dit tilbud, eller efter at vi har ekspederet de bestilte varer til afsendelse.
     • 2.6 Vi opbevarer ikke aftaleteksten. Vi sender dig dog aftalevilkårene i vores e-mail med accept af dit tilbud sammen med ordredetaljerne, V&B samt oplysninger om din fortrydelsesret, således at du kan gemme aftalen.

    3.               Priser, forsendelsesomkostninger og betaling

    3.1       Priser og forsendelsesomkostninger

      • (a) De på produktsiderne angivne priser for bestilte varer på ordretidspunktet og før ordreprocessen er gennemført er bindende. De er angivet i euro (EUR) og er inklusive moms. Nedsættelse af prisen ved fradrag af rabat er ikke muligt.
      • (b) De på produktsiderne angivne priser er eksklusive forsendelsesomkostninger. Hvis der vælges forsendelse, vil du kunne finde frem til beløbet og beregningen af forsendelsesomkostningerne via et link på produktsiderne, og vi angiver beløbet for forsendelsesomkostninger i ordreprocessen, før du afgiver en bindende ordre.
      • (c) Hvis vi opfylder din ordre ved delleverancer i overensstemmelse med pkt. 4.2, vil du kun skulle betale forsendelsesomkostninger for den første delleverance. Hvis du selv angiver ønske om delleverancer, opkræver vi forsendelsesomkostninger for hver delleverance.
      • (d) Købsprisen for de bestilte varer forfalder til betaling efter indgåelse af aftalen, medmindre den af kunden valgte betalingsmetode angiver en anden betalingsdato (se pkt. 3.2).

     3.2            Betaling

     Du kan betale for produkter bestilt i vores online shop på følgende måder:

       • (a) Kreditkort

      Hvis du vælger betaling med kreditkort, skal du angive de ønskede kreditkortoplysninger, dvs. kortindehaver, kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode, når du indsender din ordre. Vi opkræver beløbet på dit kreditkort, når aftalen er indgået.

         • (b) PayPal

      Hvis du vælger betaling via PayPal, bliver du sendt videre til PayPals hjemmeside under ordreprocessen. For at betale det fakturerede beløb via PayPal skal du være registreret hos PayPal eller registrere dig, legitimere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsinstrukserne. Efter afgivelse af ordren i online shoppen anmoder vi PayPal om at iværksætte betalingen. Betalingen vil umiddelbart herefter blive udført automatisk af PayPal. Du modtager yderligere instrukser under ordreprocessen.

      PayPal-betaling er mulig for enkeltstående ordrer [samt for ordrer afgivet i vores "Auto-leverings"-abonnementsordning].

      4.               Leveringsbetingelser.

        • 4.1 Vi accepterer kun ordrer på varer med leveringsadresse i Danmark, inkl. Færøerne og Grønland.
        • 4.2 Vi kan også opfyld en ordre i delleverancer, såfremt dette er rimeligt for dig.
        • 4.3 Levering foretages sædvanligvis af et fragtfirma rekvireret af os.
        • 4.4 Det er desværre ikke muligt for dig selv at afhente de bestilte varer.
        • 4.5 Under ordreprocessen oplyser vi dig om den forventede leveringstid. Hvis varerne ikke er til rådighed, refunderer vi naturligvis eventuelle betalinger, som måtte være foretaget. Vi vil i denne sammenhæng anvende samme betalingsmetode, som du valgte ved ordreafgivelsen.

       5.               Ejendomsforbehold

       Varerne forbliver vores ejendom, indtil den fulde købspris er blevet betalt.

       6.               “Auto-leverings”-abonnement

        • 6.1 Med vores “Auto-leverings”-ordning har du mulighed for at modtage visse varer fra os regelmæssigt gennem et abonnement. Under ordreprocessen for “Auto-leverings”-ordningen oplyser vi tydeligt, at der er tale om et abonnement, og at der gælder andre særlige ordrebetingelser.
        • 6.2 Varer bestilt gennem “Auto-leverings”-abonnementet sendes til dig regelmæssigt efter dit valg (f.eks. månedligt, hver tredje måned, hver fjerde måned), startende med datoen for første afsendelse. Vi afholder forsendelsesomkostningerne. Du kan også betale for dine abonnementer ved at bruge de i pkt. 3.2 beskrevne betalingsmetoder. Betaling for første levering forfalder som sædvanligt ved indgåelse af aftalen. Betaling for hver følgende levering forfalder i hvert tilfælde efter udløbet af den som leveringsfrekvens beskrevne periode.
        • 6.3 Du kan opdatere betalingsoplysninger eller leveringsfrekvens for din “Auto-leverings”-konto ved at opsige dit “Auto-leverings”-abonnement og indgå et nyt “Auto-leverings”-abonnement.
        • 6.4 Du kan til enhver tid opsige dit “Auto-leverings”-abonnement. Hvis du har registreret dig som bruger på online shoppen, kan du opsige dit “Auto-leverings”-abonnement ved at logge ind på din konto. Opsigelsen af dit “Auto-leverings”-abonnement vil gælde med det samme, medmindre du opsiger 48 timer før næste afsendelse i henhold til den valgte leveringsfrekvens. I så fald vil opsigelsen først gælde, efter at afsendelse er sket, fordi varen allerede er i afsendelsesprocessen 48 timer før afsendelsestidspunktet.
        • 6.5 Hvis en vare udgår af vores sortiment, kan vi til enhver tid opsige “Auto-leverings”-abonnementer skriftligt eller via e-mail.
        • 6.6 Hvis vi hæver priserne på varer, som er bestilt via “Auto-leverings”-abonnementer i vores online shop, informerer vi dig herom via e-mail, senest en måned før prisændringen træder i kraft. I samme e-mail tilbyder vi dig også at købe de berørte varer fra da af til de nye priser gennem “Auto-leverings”-abonnementet. Hvis du ikke accepterer dette inden for en måned, vil dit “Auto-leverings”-abonnement blive betragtet som opsagt, så du efterfølgende ikke længere vil modtage varer igennem “Auto-leverings”-abonnementet. Vi vil gøre særligt opmærksom på denne juridiske konsekvens i vores meddelelse om prisændringen.

       7.               Indeståelse og garantier

       7.1            Indeståelse

       • (a) Vihæfter for væsentlige eller juridiske fejl og mangler ved leverede varer i henhold til gældende lovbestemmelser, herunder særligt § 42 i den danske købelov. Forældelsesfristen for lovmæssige krav vedrørende fejl og mangler er to år regnet fra leveringsdatoen for varerne.
       • (b) Enhver garanti fra os vedrørende visse varer eller producenters garantier for visse af producenternes produkter afgives i tillæg til krav, der kan rejses efter gældende lovbestemmelser, for væsentlige fejl og mangler eller vanhjemmel. Detaljerne om omfanget af sådanne garantier er beskrevet i de følgende bestemmelser eller i garantibetingelser, som kan være vedlagt varerne.

       7.2            Garantier

       • (a) Du vil kun have yderligere misligholdelsesbeføjelser som følge af en kvalitets- eller varighedsgaranti, såfremt vi udtrykkeligt har givet en sådan garanti for de relevante varer.
       • (b) I sådanne tilfælde kan oplysninger om eventuelt gældende tillægsgarantier og deres præcise vilkår og betingelser findes i online shoppen på den pågældende produktside med en særskilt side om garantien. Vi sender dig desuden en garantierklæring i en særskilt e-mail efter din ordre.

       8.               Ansvar

        • 8.1 I tilfælde af forsætlighed eller grov uagtsomhed hæfter vi over for dig for så vidt angår både kontraktligt ansvar og ikke-kontraktligt ansvar i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser for erstatning eller refusion af forgæves afholdte udgifter.
        • 8.2 I andre tilfælde hæfter vi kun - medmindre andet er bestemt i pkt. 8.3 - i tilfælde af misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse, hvor opfyldelsen af samme er en forudsætning for overholdelse af selve kontrakten, og hvor du som kunde sædvanligvis kan lægge opfyldelsen til grund (en såkaldt hovedforpligtelse), begrænset til kompensation for forudseelig og sædvanlig skade. I alle andre tilfælde vil der være ansvarsfrihed i henhold til bestemmelsen i pkt. 8.3.
        • 8.3 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og ansvarsfrihed gælder ikke i tilfælde af dødsfald eller personskade i henhold til produktansvarsloven.

       9.               Fortrydelsesret

       Du har fortrydelsesret, hvilken beskrives nærmere herunder for så vidt angår almindelige vareordrer under (a) og for så vidt angår vareordrer via "Auto-leverings"-abonnement under (b).

       Under (c) forklares nærmere om de særlige tilfælde, hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse. Under (d) findes en blanket, som kan anvendes til at ophæve en aftale indgået med os.

       (a)             Din fortrydelsesret ved bestilling af varer

       Anvisninger vedrørende fortrydelse

       Fortrydelsesret

       Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

       Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du - eller en tredjemand bortset fra fragtmanden og som anført af dig - kommer i fysisk besiddelse af varerne.

       For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du utvetydigt informere os (Moroccanoil DE GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, e-mail: contactus@moroccanoil.com) om din beslutning om at fortryde denne aftale (f.eks. pr. brev eller pr. e-mail). Du kan til dette formål bruge nedenstående formular, men det er ikke obligatorisk.

       Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

       Følger af fortrydelse

       Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke eventuelle ekstraomkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtager meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi foretager denne refusion ved brug af samme betalingsmetode, som du benyttede i forbindelse med den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet. Under alle omstændigheder vil der ikke påløbe nogen gebyrer i forbindelse med refusionen.

       Vi er berettiget til at tilbageholde refusionsbeløbet indtil det tidspunkt, hvor vi enten har modtaget varerne retur eller har modtaget dokumentation fra dig på, at du har returneret varerne.

       Du skal returnere varerne eller udlevere varerne til os uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du informerer os om din beslutning om at fortryde denne aftale. Tidsfristen overholdes, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

       Du afholder de direkte omkostninger forbundet med at returnere varerne. Du hæfter kun for en eventuel reduktion i varernes værdi, hvis denne skyldes håndtering af produkterne ud over, hvad der er nødvendigt til at konstatere produkternes art, egenskaber og funktionsdygtighed.

        

       (B)             Din fortrydelsesret ved bestilling af varer via "Auto-leverings"-abonnement

       Du har følgende fortrydelsesret ved bestilling af varer via "Auto-leverings"-abonnement:

       Anvisninger vedrørende fortrydelse

       Fortrydelsesret

       Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

       Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du - eller en tredjemand bortset fra fragtmanden og som anført af dig - kommer i fysisk besiddelse af den første vare.

       For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du utvetydigt informere os (Moroccanoil DE GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, e-mail: contactus@moroccanoil.com) om din beslutning om at fortryde denne aftale (f.eks. pr. brev eller pr. e-mail). Du kan til dette formål bruge nedenstående formular, men det er ikke obligatorisk.

       Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

       Følger af fortrydelse

       Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke eventuelle ekstraomkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtager meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi foretager denne refusion ved brug af samme betalingsmetode, som du benyttede i forbindelse med den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet. Under alle omstændigheder vil der ikke påløbe nogen gebyrer i forbindelse med refusionen.

       Vi er berettiget til at tilbageholde refusionsbeløbet indtil det tidspunkt, hvor vi enten har modtaget varerne retur eller har modtaget dokumentation fra dig på, at du har returneret varerne.

       Du skal returnere varerne eller udlevere varerne til os uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du informerer os om din beslutning om at fortryde denne aftale. Tidsfristen overholdes, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

       Du afholder de direkte omkostninger forbundet med at returnere varerne.

       Du hæfter kun for en eventuel reduktion i varernes værdi, hvis denne skyldes håndtering af produkterne ud over, hvad der er nødvendigt til at konstatere produkternes art, egenskaber og funktionsdygtighed.

       (C)             Undtagelser for fortrydelsesretten

       Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse for aftaler

       • om levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og hvor fremstillingen af varerne forudsætter kundens afgørende individuelle valg eller bestemmelse, eller hvor varerne skræddersys til kundens personlige behov;
       • om levering af varer, som hurtigt fordærves, eller hvor udløbsdatoen hurtigt overskrides;
       • omlevering af forseglede varer, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke egner sig til at blive returneret, når først forseglingen er brudt efter levering;
       • om levering af varer, som på grund af deres karakter sammenblandes med andre produkter efter levering uden at kunne adskilles fra disse.

       (D)             Fortrydelsesformularer

       Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, kan du anvende denne blanket til at ophæve aftalen:

       Fortrydelsesformular

       (Udfyld og returnér denne blanket, hvis du vil ophæve aftalen).

       -        Til Moroccanoil DE GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, e-mail: contactus@moroccanoil.com

       -        Jeg/vi(*) meddeler herved, at jeg/vi(*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer/levering af følgende tjenesteydelser(*):

       -        Bestilt den (*) / modtaget den (*)

       -        Forbrugerens navn:

       -        Forbrugerens adresse:

       -        Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold sendes på papir),

       -        Dato

        

       (*) Slet eventuelt.

       10.               Mulighed for refundering af købesummen ved udstedelse af et gavekort, hvis du ikke er tilfreds

        

       • I tillæg til din fortrydelsesret (se pkt. 9), din lovmæssige ret i tilfælde af fejl og mangler (se pkt. 7.1) og den for nogle af vores produkter gældende garanti (se pkt. 7.2) giver vi dig en yderligere ret til inden for 30 dage efter den dag, hvor du - eller en tredjemand bortset fra fragtmanden og som anført af dig - kommer i fysisk besiddelse af varen, at kunne få købsprisen refunderet i form af et gavekort til vores online shop, hvis du ikke er tilfreds med varen.
       • Hvis det er tilfældet, så kontakt os venligst pr. e-mail til contactus@moroccanoil.com. For at vi kan behandle din henvendelse, skal vi bruge dit ordrenummer, som du modtog pr. e-mail ved bestilling af din ordre, samt dine data, som vi skal bruge for at udstede gavekortet. Send derfor venligst disse oplysninger til os i e-mailen.
       • Når vi har modtaget dit ønske herom, udsteder vi et gavekort til dig lydende på købsprisen fratrukket mons.

       11.               Databeskyttelse

       Beskyttelse af dine personlige data er meget vigtig for os. Vi behandler udelukkende dine personlige data i forbindelse med din ordre i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser, særligt persondataforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven. Se nærmere herom i vores persondatapolitik på vores hjemmeside.

       12.               Kundeservice

       For spørgsmål, klager og indsigelser kan vores kundeservice kontaktes pr. e-mail til contactus@morocconoil.com.

       13.               Tvistløsning

       Europakommissionens platform til udenretlig online tvistløsning (OS) kan findes på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Platformen er tænkt som en mulighed for forbrugere til at løse tvister om varer købt online uden rettens involvering.

       Vi deltager dog ikke i tvistløsning af forbrugersager ved voldgiftsinstanser og er heller ikke forpligtet til dette.

       14.               Øvrige bestemmelser

       14.1            Lovvalg

       Nærværende aftale er underlagt tysk ret, idet FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) ikke finder anvendelse. Dette gælder også, hvis der bestilles varer fra andre lande end Tyskland. Hvis loven i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, giver dig obligatoriske forbrugerbeskyttelsesrettigheder, som er mere favorable end tysk lov, vil sådanne forbrugerbeskyttelsesrettigheder, som er mere favorable for dig, dog fortsat være gældende.

       14.2            Ugyldige bestemmelser

       Såfremt en eller flere bestemmelser i disse V&B skulle være eller blive helt eller delvist ugyldige, berører dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed.

       14.3            Forbehold for ændringer

       • Vi er berettiget til at ændre disse V&B med fremtidig effekt.
       • I forhold til gældende aftaler i form af abonnementer informerer vi dig om eventuelle ændringer, før de træder i kraft. Hvis du ikke gør indsigelse inden for en måned efter modtagelse af meddelelse om ændringer, vil de ændrede V&B være anset som accepteret, såfremt vi i meddelelsen til dig har oplyst dig om konsekvensen af manglende reaktion.

        15. For at læse vilkår og betingelser for Sweepstakes, bedes du klikke her.

       Moroccanoil DE GmbH

       Friedrich-Ebert-Anlage 36

       60325 Frankfurt am Main

       E-mail: contactus@moroccanoil.com

        

        

       Sidst ændret: mai 2021

       TERMS AND CONDITIONS

       Terms of Use of the Moroccanoil® Websites

       PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS OF USE AND DISCLAIMERS CAREFULLY BEFORE USING THIS WEB SITE (this "Site"). By accessing or using this Site, you agree to these terms of use, conditions and all applicable laws. If you do not agree to these terms you may not use this Site.

       The Moroccanoil Websites (collectively, the "Moroccanoil Web Sites") operated by Moroccanoil Israel, Ltd. or its affiliates or subsidiaries ("Moroccanoil"), is comprised of various Web sites and Web pages. The Moroccanoil Web Sites are offered to you conditioned on your acceptance without modification of the terms, conditions, and notices contained herein. Your use of the Moroccanoil Web Sites constitutes your agreement to all such terms, conditions, and notices. Your use of a particular Moroccanoil website included within the Moroccanoil Web Sites network may also be subject to additional terms outlined elsewhere on that website (the "Additional Terms"). Additionally, the Moroccanoil Web Sites may themselves contain additional terms that govern particular features or offers. In the event that any of the terms, conditions, and notices contained herein conflict with the Additional Terms or other terms and guidelines contained within any particular Moroccanoil website, then these terms shall control. 

       Modification of the Terms of Use

       Moroccanoil reserves the right to change the terms, conditions, and notices under which the Moroccanoil Web Sites are offered, including but not limited to the charges associated with the use of the Moroccanoil Web Sites. You are responsible for regularly reviewing these terms and conditions.

       Use of Site. Personal and Non-Commercial Use Limitation.

       Unless otherwise specified, the Moroccanoil Web Sites are for your personal, noncommercial use. You must not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer, or sell any information, software, products or services obtained from the Moroccanoil Web Sites, unless this is done for noncommercial purposes.

       Any other use of materials on this Site, including but not limited to the modification, reproduction, distribution, republication, display or transmission of the content of this Site, without prior written permission of Moroccanoil is strictly prohibited.

       Harassment in any manner or form on any of the Moroccanoil Web Sites, including via e-mail and chat or by obscene or abusive language is strictly forbidden. Impersonation of others, including a Moroccanoil employee, host, or representative or other members or visitors on the Moroccanoil Web Sites is prohibited. You may not upload to, distribute, or otherwise publish through the Moroccanoil Web Sites any content which is libelous, defamatory, obscene, threatening, invasive of privacy or publicity rights, abusive, illegal, or otherwise objectionable, or which may constitute or encourage a criminal offense, violate the rights of any party or otherwise give rise to liability or violate any law. You may not upload commercial content on the Site or use the Site to solicit others to join or become members of any other commercial online service or other organization.

       Copyrights and Trademarks.

       The entire content included in the Moroccanoil Web Sites, including but not limited to text, design, graphics, interfaces, or code and the selection and arrangements thereof is copyrighted as a collective work under the United States and other copyright laws, and is the property of Moroccanoil. The collective work includes works that are licensed to Moroccanoil. ALL RIGHTS RESERVED. All trademarks, service marks, and trade names (collectively the "Marks") are trademarks or registered trademarks of and are proprietary to Moroccanoil, or other respective owners that have granted Moroccanoil the right and license to use such Marks.

       Notices and Procedures for Making Claims of Copyright Infringement.

       Pursuant to Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), notifications of claimed copyright infringement should be sent to the website's designated agent. ALL INQUIRIES NOT RELEVANT TO OR NOT COMPLYING WITH THE FOLLOWING PROCEDURE WILL RECEIVE NO RESPONSE.

       Moroccanoil respects the intellectual property of others, and we ask our users and visitors to do the same. Moroccanoil will process and investigate notices of alleged infringement and will take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws. Upon receipt of notices complying with the DMCA, Moroccanoil will act to remove or disable access to any material found to be infringing or found to be the subject of infringing activity and will act to remove or disable access to any reference or link to material or activity that is found to be infringing.

       If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide Moroccanoil the following information. Please be advised that to be effective, the Notification must include ALL of the following:

       1. a physical or electronic signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive copyright that is allegedly infringed;
       2. a description of the copyrighted work that you claim has been infringed;
       3. a description of where the material that you claim is infringing is located on the Moroccanoil Web Sites;
       4. your address, telephone number, and email address and all other information reasonably sufficient to permit Moroccanoil to contact you; 
       5. a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;
       6. a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your Notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

       Notices of claimed copyright infringement should be directed to:

       By Mail:

       Moroccanoil
       Legal Department
       5742 Ferrier Street
       Montreal, QC. Canada H4P 1M7

       By Fax:

       (514) 933 6998

       Term and Termination.

       These terms and conditions are applicable to you upon your accessing the Moroccanoil Web Sites. These terms and conditions, or any of them, may be modified or terminated by Moroccanoil without notice at any time for any reason. Moroccanoil may revise these Terms at any time by updating this posting. You should visit this page from time to time to review the then-current Terms because they are binding on you. Certain provisions of these Terms may be superseded by expressly designated legal notices or terms located on particular pages at this Site. The provisions relating to Copyrights and Trademarks, Disclaimer, Claims, Limitation of Liability, Indemnification, Applicable Laws, Arbitration and General, shall survive any termination. 

       User Participation.

       Moroccanoil does not and cannot review all communications and materials posted to or created by users accessing the Moroccanoil Web Sites and is not in any manner responsible for the content of these communications and materials. You acknowledge that by providing you with the ability to view and distribute user generated content on the Moroccanoil Web Sites, Moroccanoil is merely acting as a passive conduit for such distribution and is not undertaking any obligation or liability relating to any contents or activities on the Moroccanoil Web Sites. However, Moroccanoil reserves the right to block or remove communications or materials that it determines to be (a) abusive, defamatory, or obscene, (b) fraudulent, deceptive, or misleading, (c) in violation of a copyright, trademark or; other intellectual property right of another or (d) violates any law or regulation or (e) offensive or otherwise unacceptable to Moroccanoil at its sole discretion. Note that any personally identifiable information you may post or transmit will be treated by Moroccanoil in accordance with Moroccanoil’s Privacy Policy. 

       User Submissions.

       Except for any personally identifiable information we may collect from you under the guidelines established in our Privacy Policy, any material, information or other communication you transmit, upload or post to this Site ("Communications") will be considered non-confidential and non-proprietary. Moroccanoil will have no obligations with respect to the Communications. Moroccanoil and its designees will be free to copy, disclose, distribute, incorporate and otherwise use the Communications and all data, images, sounds, text, and other things embodied therein for any and all commercial or noncommercial purposes. Moroccanoil may, but is not obligated to, monitor or review any areas on the Moroccanoil Web Sites where users transmit or post Communications or communicate solely with each other, including but not limited to chat rooms, bulletin boards or other user forums, and the content of any such Communications. Moroccanoil, however, will have no liability related to the content of any such Communications, whether or not arising under the laws of copyright, trademarks, libel, privacy, obscenity, or otherwise.

       Third-Party Links.

       In an attempt to provide increased value to our visitors, this Site may contain links to other sites on the Internet that are owned and operated by third party vendors and other third parties (the "External Sites"). However, even if the third party is affiliated with Moroccanoil, Moroccanoil has no control over these linked sites, all of which have separate privacy and data collection practices, independent of Moroccanoil. Moroccanoil has no responsibility or liability for these independent policies or actions and is not responsible for the privacy practices or the content of such web sites. These linked sites are only for your convenience and therefore you access them at your own risk. Links do not imply that Moroccanoil sponsors, endorses, is affiliated with or associated with, or has been legally authorized to use any trademark, trade name, service mark, design, logo, symbol or other copyrighted materials displayed on or accessible through such External Sites. 

       Disclaimer.

       Moroccanoil makes no warranties or representations about the accuracy or completeness of this Site's content or the content of any site or External Sites.

       Moroccanoil does not filter advertisements or other content that children may view through our sites or "hot-linked" sites, and they could receive content and materials from the Internet and/or advertising that are inappropriate for children. We encourage parents and guardians to spend time online with their children and to consider using an electronic filtering software. 

       THIS SITE AND THE MATERIALS, INFORMATION, SERVICES, AND PRODUCTS IN THIS SITE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, TEXT, GRAPHICS, AND LINKS, ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, Moroccanoil DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS, AND WARRANTIES ARISING FROM COURSE OF DEALING OR COURSE OF PERFORMANCE. Moroccanoil DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THIS SITE OR THE SERVER THAT MAKES THE SITE AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. Moroccanoil DOES NOT MAKE ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OF THE MATERIALS IN THIS SITE IN TERMS OF THEIR COMPLETENESS, CORRECTNESS, ACCURACY, ADEQUACY, USEFULNESS, TIMELINESS, RELIABILITY OR OTHERWISE. THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

       Limitation of Liability.

       IN NO EVENT SHALL Moroccanoil BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL, DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, EVEN IF Moroccanoil HAS BEEN PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION UNDER CONTRACT, NEGLIGENCE, OR ANY OTHER THEORY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE, INABILITY TO USE, OR PERFORMANCE OF THE INFORMATION, SERVICES, PRODUCTS, AND MATERIALS AVAILABLE FROM THIS SITE. THESE LIMITATIONS SHALL APPLY NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY. BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

       Applicable Laws.

       Your use of The Moroccanoil Web Sites shall be governed in all respects by the laws of the state of California, U.S.A., without regard to choice of law provisions, and not by the 1980 U.N. Convention on contracts for the international sale of goods. You agree that jurisdiction over and venue in any legal proceeding directly or indirectly arising out of or relating to the Moroccanoil Web Sites (including but not limited to the purchase of Moroccanoil products) shall be in the state or federal courts located in Los Angeles, California. Any cause of action or claim you may have with respect to the Moroccanoil Web Sites (including but not limited to the purchase of Moroccanoil products) must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises. Moroccanoil's failure to insist upon or enforce strict performance of any provision of these terms and conditions shall not be construed as a waiver of any provision or right. Neither the course of conduct between the parties nor trade practice shall act to modify any of these terms and conditions. Moroccanoil may assign its rights and duties under this Agreement to any party at any time without notice to you.

       Moroccanoil makes no representation that materials in the Moroccanoil Web Sites are appropriate or available for use in other locations, and access to them from territories where their content is illegal is prohibited. Those who choose to access this Site from locations outside California do so on their own initiative and are responsible for compliance with applicable local laws. You may not use or export the materials in violation of U.S. export laws and regulations. Any claim relating to the materials shall be governed by the internal substantive laws of the State of California.

       Arbitration.

       By using this Site, you agree that Moroccanoil, at its sole discretion, may require you to submit any disputes arising from the use of this Site, or these Terms and Conditions concerning or, including disputes arising from or concerning their interpretation, violation, nullity, invalidity, non-performance or termination, as well as disputes about filling gaps in this contract or its adaptation to newly arisen circumstances, to final and binding arbitration under the International Rules of Arbitration of the American Arbitration Association, by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. Notwithstanding these rules, however, such proceeding shall be governed by the laws of the state as set forth in the previous section.

       Any award in an arbitration initiated under this clause shall be limited to monetary damages and shall include no injunction or direction to any party other than the direction to pay a monetary amount. Further, the arbitrator(s) shall have no authority to award punitive, consequential or other damages not measured by the prevailing party's actual damages in any arbitration initiated under this section, except as may be required by statute.