თავის კანის ბალანსი
ლამაზი, ჯანმრთელი და მოცულობითი თმა თავის კანიდან იწყება. უზრუნველყავით კანის სირბილე და გამოიყენეთ ზეთოვანი პროდუქცია არგანისა და სხვა საჭირო ზეთებით.
2 Items