მოძებნეთ მდებარეობა
სკალპის ბალანსი
სკალპის ბალანსი

სკალპის ბალანსი

სამაზი თმა სხეულითა და სიცოცხლით იწყება სკალბით. დაამშვიდეთ კანი და დაარეგულირეთ ზეთის პროდუქტები არგანითა და სასიცოხლო ზეთებით.

Contact Us