მოცულობა
ნორმალურიდან თხელი თმის ჩათვლით, მიეცით მეტი მომხიბვლელობა მოცულობის მიმცემი პროდუქციით.
5 Items