BETINGELSER OG VILKÅR

Brukerbetingelser for Moroccanoil® nettsider

VENNLIGST LES FØLGENDE BRUKERBETINGELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER NØYE FØR DU BRUKER DENNE NETTSIDEN (heretter "nettsiden").Ved å gå inn på eller bruke denne nettsiden, samtykker du til betingelsene og vilkårene for å bruke den, og til alle lover som måtte gjelde. Dersom du ikke samtykker til betingelsene, kan du ikke bruke nettsiden.

Moroccanoils nettsider (samlet kalt "Moroccanoils nettsider") fra Moroccanoil Israel, Ltd. eller tilhørende selskaper eller datterselskaper (Moroccanoil"), består av flere ulike nettsider og nettsteder. Moroccanoils nettsider tilbys på betingelse av at du samtykker til betingelsene, vilkårene og merknadene for bruk, uten forbehold. Ved å bruke Moroccanoils nettsider godtar du alle disse betingelsene, vilkårene og merknadene. Bruk av en spesifikk Moroccanoil-nettside som inngår i Moroccanoils nettsider kan også medføre tilleggsbestemmelser som er anført andre steder på den nettsiden ("tilleggsbestemmelser"). Dessuten kan Moroccanoils nettsider selv inneholde ytterligere betingelser som omhandler spesifikke områder eller tilbud. Dersom noen av de oppgitte betingelsene, vilkårene og merknadene står i motsetning til disse tilleggsbestemmelsene eller andre betingelser og rettledninger på en av Moroccanoils nettsider, vil disse betingelsene være gjeldende. 

Endring av brukerbetingelsene

Moroccanoil forbeholder seg retten til å endre betingelsene, vilkårene og merknadene som gjelder for Moroccanoils nettsider, inkludert, men ikke begrenset til de avgiftene som gjelder for bruk av Moroccanoils nettsider. Du har ansvaret for å oppdatere deg jevnlig om disse betingelsene og vilkårene.

Bruk av nettsiden. Begrensning ved personlig og ikke-kommersiell bruk.

Såfremt ikke annet er angitt, er Moroccanoils nettsider for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Du må ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, bruke, reprodusere, publisere, lisensiere, lage arbeid med grunnlag i, oversende eller selge noen informasjon, programvare, produkter eller tjenester du har skaffet fra Moroccanoils nettside, såfremt ikke dette er foretatt for ikke-kommersiell hensikt.

All annen bruk av materiell fra denne nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til endring, reproduksjon, distribusjon, republisering, visning eller overføring av nettsidens innhold, uten på forhånd innhentet, skriftlig tillatelse fra Moroccanoil, er strengt forb.

Enhver form for trakassering gjennom Moroccanoils nettsider, inkludert via e-post og chat, eller med uanstendig eller uforskammet språkbruk, er strengt forbudt. Imitering av andre personer, inkludert Moroccanoils ansatte, verter eller representanter, eller andre medlemmer eller besøkende på Moroccanoils nettsider, er forbudt. Du kan ikke laste opp, distribuere eller på annen måte publisere innhold gjennom Moroccanoils nettsider, som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenkende for privatlivet eller publiseringsrettigheter, uforskammet, ulovlig eller på annen måte uakseptabelt, eller som kan utgjøre eller oppmuntre til en kriminell handling, overtredelse av en parts rettigheter eller på annen måte gi straffeansvar eller medføre lovbrudd. Du kan ikke laste opp kommersielt innhold på nettsiden eller bruke nettsiden til å kontakte andre, eller til å bli medlem av andre kommersielle tjenester på nettet eller en annen organisasjon.

Opphavsrettigheter og varemerker.

Hele innholdet som finnes på Moroccanoils nettsider, inkludert, men ikke begrenset til tekst, design, grafikk, grensesnitt eller kode, samt utvalget og anvendelsen av dette, er kollektivt opphavsbeskyttet under amerikansk lovverk og andre lover om opphavsrettigheter, og tilhører Moroccanoil. Det kollektivet arbeidet inkluderer arbeid som er lisensiert til Moroccanoil. MED ENERETT. Alle varemerker, tjenestemerker og varenavn (sammen kalt "merkene") er varemerker eller registrerte varemerker som eies av Moroccanoil, eller andre respektive eiere som har gitt Moroccanoil rettighet og lisens til å bruke slike merker.

Merknader og prosedyrer for å fremsette krav ved brudd på opphavsrettighet.

I henhold til Title 17, United States Code, seksjon 512(c)(2), skal meldinger om krav i forhold til brudd på opphavsrett sendes til agenten for den aktuelle nettsiden.ALLE HENVENDELSER SOM IKKE ER RELEVANTE ELLER I SAMSVAR MED FØLGENDE PROSEDYRE VIL FORBLI UBESVARTE.

Moroccanoil respekterer andres åndsverk og ber våre brukere og besøkende om å gjøre det samme. Moroccanoil vil behandle og undersøke meldinger om påstått overtredelse og vil treffe egnede tiltak i henhold til Digital Millennium Copyright Act (lov om digitale åndsverksrettigheter; "DMCA") og annen lovgivning om åndsverk. Ved mottak av meldinger i henhold til DMCA, vil Moroccanoil handle for å fjerne eller umuliggjøre tilgang til materiale som er en overtredelse eller anses å være gjenstand for overtredelse, og vil handle for å fjerne eller umuliggjøre tilgang til enhver referanse eller lenke til materiale eller aktivitet som anses som en overtredelse.

Dersom du mener at ditt arbeid har blitt kopiert på en måte som utgjør en overtredelse av opphavsrettighet, vennligst oppgi følgende informasjon til Moroccanoil. For å være gjeldende, må meldingen inkludere ALLE etterfølgende elementer:

  1. en fysisk eller elektronisk signatur av den personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en unik opphavsrettighet som påstås krenket
  2. en beskrivelse av det opphavsbeskyttede arbeidet du hevder er krenket
  3. en beskrivelse av hvor materialet du mener er krenket finnes på Moroccanoil®s nettsider
  4. din adresse, ditt telefonnummer og din e-postadresse, samt all annen rimelig nødvendig informasjon som gjør det mulig for Moroccanoil å kontakte deg 
  5. en erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omtvistelige anvendelsen ikke er godkjent av opphavseieren, dennes representant eller loven
  6. en erklæring fra deg hvor du sverger - slik dette kan straffes gjennom loven - på at informasjonen ovenfor i din melding er korrekt, og at du er opphavseieren eller har autorisasjon til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som allerede er krenket.

Meldinger om påstått krenkelse av opphavsrettighet skal sendes følgende adresse:

Pr. vanlig post:

Moroccanoil
Legal Department
5742 Ferrier Street
Montreal, QC. Canada H4P 1M7

Pr. faks:

+ 1 (514) 933 6998

Utløp og terminering.

Disse betingelsene og vilkårene gjelder for deg når du benytter Moroccanoils nettsider. En eller flere av disse betingelsene og vilkårene kan endres eller termineres av Moroccanoil, uten forvarsel og på et hvilket som helst tidspunkt. Moroccanoil kan revidere betingelsene når som helst ved å oppdatere denne kunngjøringen. Du bør besøke denne siden av og til for å se over de betingelsene som til enhver tid er gjeldende, fordi disse er bindende for deg. Visse av betingelsenes bestemmelser kan overgås av uttrykkelige juridiske forskrifter eller betingelser som finnes på spesifikke sider på denne nettsiden. Bestemmelsene som omhandler opphavsrettigheter og varemerker, ansvarsfraskrivelse, krav, ansvarsbegrensning, skadeserstatning, gjeldende lovgivning, mekling og generelle forhold, vil fortsatt gjelde etter terminering. 

Brukerens deltakelse.

Moroccanoil har ikke mulighet til å gjennomgå all kommunikasjon og alt materiale som kunngjøres eller skapes av brukere som går inn på Moroccanoils nettsider, og er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i nevnte kommunikasjon og materiale. Du samtykker i at Moroccanoil, ved å gi deg muligheten til å se og distribuere brukergenerert innhold på Moroccanoils nettsider, kun fungerer som en passiv kanal for slik distribusjon og ikke har noen forpliktelse eller noe ansvar i forhold til innhold eller aktiviteter på Moroccanoils nettsider. Moroccanoil forbeholder seg imidlertid retten til å blokkere eller fjerne kommunikasjon eller materiale som selskapet mener er (a) uanstendig, krenkende eller uforskammet, (b) svik, bedrageri eller misledende, (c) et brudd på opphavsrett, varemerke eller annet åndsverk tilhørende andre, eller (d) et brudd på lov eller regelverk eller (e) er fornærmende eller på annen måte uakseptabelt dersom Moroccanoil selv finner det slik. Alle opplysninger som kan knyttes personlig til deg og som du kunngjør eller sender, vil bli behandlet av Moroccanoil i samsvar med Moroccanoils personvernpolitikk. 

Brukerens aksept.

Bortsett fra opplysninger som kan knyttes personlig til deg, og som vi kan innhente fra deg etter de retningslinjene som fremgår av vår personvernpolitikk, vil alt materiale og alle opplysninger eller annen kommunikasjon du sender, laster opp eller kunngjør på denne nettsiden (samlet kalt "kommunikasjon") bli ansett for ikke å være konfidensielt eller å være i noens eie. Moroccanoil vil ikke ha noen forpliktelser i forhold til slik kommunikasjon. Moroccanoil og de(n) selskapet utpeker vil fritt kunne kopiere, kunngjøre, distribuere, anvende og på annen måte bruke kommunikasjon og annen data, bilder, lyd, tekst og annet dette inkluderer, for alle kommersielle og ikke-kommersielle formål. Moroccanoil kan, men er ikke forpliktet til å overvåke eller gjennomgå områder på Moroccanoils nettsider hvor brukere sender inn eller kunngjør kommunikasjon, eller kommuniserer med hverandre. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til chatrom, nyhetstavler eller brukerfora, og gjelder innholdet i all slik kommunikasjon. Moroccanoil vil imidlertid ikke ha noe ansvar knyttet til innholdet i slik kommunikasjon, enten dette forvaltes eller ikke av lovgivning angående opphavsrettighet, varemerker, injurie, personvern, uanstendighet eller annet.

Forbindelse til tredjepart.

I et forsøk på å gi våre besøkende merverdi, kan denne nettsiden inneholde lenker til andre Internett-sider som eies og drives av tredjeparts selgere og andre tredjeparter (heretter "eksterne nettsider"). Dersom tredjeparten er tilknyttet til Moroccanoil, har imidlertid ikke Moroccanoil noen styring over disse tilknyttede nettsidene, som alle har egne bestemmelser for personvern og datainnsamling, uavhengig av Moroccanoil. Moroccanoil tar intet ansvar for disse uavhengige politikkene eller handlingene og er ikke ansvarlig for personvernpraksis eller innhold på de eksterne nettsidene. Disse tilknyttede nettsidene er opptil hver enkelt å benytte, og du bruker dem derfor på egen risiko. Lenkene innebærer ikke at Moroccanoil sponser, støtter, er tilknyttet eller assosieres med eller har fått juridisk godkjenning til å benytte varemerke, varenavn, tjenestemerke, design, logo, symbol eller annet opphavsrettighetsbeskyttet materiale som vises på eller er tilgjengelig gjennom slike eksterne nettsider. 

Ansvarsfraskrivelse.

Moroccanoil® gir ingen garantier for at innholdet på slike nettsider eller andre nettsider eller eksterne nettsider er korrekt og komplett.

Moroccanoil® filtrerer ikke annonser eller annet innhold som barn kan få adgang til gjennom våre nettsider eller tilknyttede nettsider med direkte lenke, og barn vil kunne motta innhold og materiale fra Internett og/eller reklame som ikke er egnet for barn. Vi oppfordrer foreldre og verger til å være sammen med barna på Internett og vurdere bruk av programvare for elektronisk filtrering. 

DENNE NETTSIDEN OG ALT MATERIALE, INFORMASJON, TJENESTER OG PRODUKTER PÅ DENNE NETTSIDEN, INKLKUDERT UTEN BEGRENSNING TEKST, GRAFIKK OG LENKER, ER FREMSTILT "SLIK DET ER" OG UTEN NOEN SOM HELST FORM FOR GARANTIER, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT. I ALL DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER Moroccanoil SEG ALT ANSVAR FOR GARANTIER, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SÆRSKILT FORMÅL, INTET BRUDD PÅ REGLER ELLER RETTIGHETER, INGEN DATAVIRUS, SAMT GARANTIER SOM KNYTTES TIL HANDEL ELLER PRESTASJONER. Moroccanoil® GIR INGEN GARANTIER FOR AT FUNKSJONENE PÅ NETTSIDEN IKKE KAN AVBRYTES ELLER VÆRE FEILFRIE, FOR AT DEFEKT VIL BLI KORRIGERT ELLER AT NETTSIDEN ELLER SERVEREN SOM GJØR NETTSIDEN TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. NÅR DET GJELDER BRUK AV MATERIALET PÅ DENNE NETTSIDEN, GIR Moroccanoil INGEN GARANTIER FOR AT MATERIALET ER KOMPLETT, KORREKT, NØYAKTIG, ADEKVAT, NYTTIG, TIDSRIKTIG, PÅLITELIG ELLER ANNET. BEGRENSNINGENE OVENFOR VIL KANSKJE IKKE GJELDE FOR DEG.

Ansvarsbegrensning.

Moroccanoil VIL IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADESERSTATNING, ENTEN DET GJELDER DIREKTE, INDIREKTE, SÆRSKILT, STRAFFBAR, TILFELDIG, STRAFFPÅLAGT TILLEGGSKOMPENSASJON ELLER SOM EN KONSEKVENS, ELLER NOEN ANNEN SKADESERSTATNING, SELV OM Moroccanoil TIDLIGERE HAR FÅTT KJENNSKAP TIL MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTANING, ENTEN DETTE GJELDER EN HANDLING UNDER KONTRAKT ELLER ANNEN TEORI, OG SOM KOMMER AV ELLER HAR FORBINDELSE MED BRUK AV, MANGLENDE MULIGHET FOR BRUK ELLER YTELSE VED DEN INFORMASJON, DE TJENESTER, PRODUKTER OG MATERIALER SOM ER TILGJENGELIGE FRA DENNE NETTSIDEN. DISSE BEGRENSNINGENE SKAL VÆRE GJELDENDE DER DEN EGENTLIGE EFFEKTEN AV ANDRE BEGRENSENDE LOVER OG RETTSMIDLER LIKEVEL IKKE VIRKER. FORDI NOEN JURISDIKSJONER IKKE TILLATER BEGRENSNINGER FOR HVOR LENGE EN IMPLISERT GARANTI VARER, EI HELLER EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV ANSVARET FOR SKADESERSTATNING SOM UTLØPER FRA KONSEKVENS ELLER TILFELDIGHET, VIL BEGRENSNINGENE OVENFOR KANSKJE IKKE GJELDE FOR DEG..

Gjeldende lovgivning.

Din bruk av Moroccanoils nettsider skal i alle henseender styres av lovene i California, USA, uten hensyn til valg av lovbestemmelser, og ikke av FN-konvensjonen av 1980 om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Du samtykker i at jurisdiksjonen over og stedet for enhver rettslig forhandling som direkte eller indirekte er et resultat av eller angår Moroccanoils nettsider (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av Moroccanoils produkter), skal være i statlige eller føderale rettslokaler i Los Angeles i California. Alle rettslige grunner eller krav du måtte ha i forhold til Moroccanoils nettsider (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av Moroccanoils produkter) må være igangsatt innen ett (1) år etter at kravet eller de rettslige grunnene oppstår. Dersom Moroccanoil ikke skulle klare å håndheve eller ivareta den korrekte utøvelse av en bestemmelse i disse betingelsene og vilkårene, skal ikke det anses som en fraskrivelse av slik bestemmelse eller rettighet. Hverken partenes atferd eller kutyme skal fungere som noen endring av disse betingelsene og vilkårene. Moroccanoil kan tildele sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til enhver part, når som helst og uten varsel til deg.

Moroccanoil gir ingen garanti for at materialet på Moroccanoils nettsider er egnet eller tilgjengelig for bruk på andre steder, ei heller tilgang til nettsidene fra områder hvor innholdet er ulovlig eller forbudt. De som velger å gå inn på denne nettsiden fra andre steder enn California, gjør dette på eget initiativ og er ansvarlig for å handle i samsvar med gjeldende, lokal lovgivning. Du kan ikke bruke eller eksportere materiale som vil være et brudd på amerikansk eksportlovgivning og -regelverk. Alle krav vedrørende materialet skal ivaretas av intern, materiell lov for staten California.

Mekling.

Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at Moroccanoil, etter egen vurdering, kan be om at du sender inn tvister som måtte oppstå gjennom bruk av denne nettsiden eller disse betingelsene og vilkårene, inkludert tvister som er et resultat av eller angår fortolkning, brudd, verdiløshet, ugyldighet, manglende overholdelse eller terminering, samt tvister om å fylle tomrom i denne avtalen eller tilpasning til nye omstendigheter som har dukket opp, til endelig og bindende mekling eller de internasjonale meklingsreglene ved American Arbitration Association, med én eller flere meklere utpekt i henhold til nevnte regler. Uten hensyn til disse reglene skal imidlertid slik prosedyre styres av statens lover slik det fremgår i forrige avsnitt.

Alle tildelinger som fordeles i mekling iverksatt etter denne klausul skal begrenses til pengeerstatning og skal ikke medføre noe rettslig pålegg eller krav til noen part, annet enn kravet om å utbetale et pengebeløp. Videre skal mekleren(e) ikke ha noen rett til å idømme skadeserstatning som en oppreisning, konsekvens eller annen skadeserstatning som ikke er målt i forhold til den aktuelle parts faktiske skadeserstatning ved mekling som er iverksatt etter dette avsnitt, bortsett fra det som kan kreves gjennom lov.

To read the Sweepstakes Terms and Conditions, please click here.