Zazoe

นางแบบ

Eindhoven, The Netherlands

นางแบบ

Eindhoven, The Netherlands

ในฐานะนางแบบ ZAZOE จำเป็นต้องเปลี่ยนทรงผมอยู่บ่อยๆจากลักษณะงาน ถูกใช้เครื่องมือร้อนๆทุกวัน เธอต้องการรักษาความแข็งแรงและสุขภาพดีของเส้นผม เธอจึงเลือกใช้ เพอร์เพ็ค ดีเฟน เพื่อปกป้องเส้นผมของเธอจากความร้อน

วิธีของ ZAZOE

ค้นพบความปรารถนาอื่นๆ

  • ช่างภาพใต้น้ำ

    Aldara

  • นักสเก็ตบอร์ด

    Lohelani

  • ฟิตเนสเทรนเนอร์

    Traci