find a location
Dưỡng ẩm
Dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm

Dành cho tóc thường cho tới tóc khô, những dưỡng chất bổ sung tân tiến giúp dưỡng ẩm sâu cho tóc đồng thời duy trì tình trạng cân bằng độ ẩm tự nhiên của tóc.

Contact Us

Moroccanoil uses cookies in order to give you a better user experience. For more information about what cookies are and how we use them, please visit our privacy policy.