find a location

Aldara Ortega

Aldara

Nhiếp ảnh gia dưới nước

Madrid, Spain

Nhiếp ảnh gia dưới nước

Madrid, Spain

Là một nhiếp ảnh gia dưới nước, Aldara làm việc dưới biển hoặc hồ bơi hàng ngày, chụp lưu giữ những nét đẹp dưới mặt nước. Cô ấy yêu thích Mặt Nạ Phục Hồi Tóc vì công thức giàu protein, giúp tăng cường và phục hồi mái tóc hư tổn bởi muối biển và clo của cô.

Contact Us

Moroccanoil uses cookies in order to give you a better user experience. For more information about what cookies are and how we use them, please visit our privacy policy.