מדיניות פרטיות

חברת שמן מרוקאי ישראל בע"מ ("החברה") אשר מנהלת ומפעילה את אתר https://www.moroccanoil.com/il/  ("האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

מדיניות פרטיות זו עומדת בפני עצמה והיא גם חלק מתקנון השימוש של האתר אשר זמין בכתובת Moroccanoil.com/il. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתקנון האתר תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון האתר.

1.       רישום ושימוש באתר; הצטרפות למועדון לקוחות החברה

1.1.         במקרים מסוימים לרבות: (א) במסגרת הרישום לאתר או מילוי כל טופס מקוון באתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, ביניהם בעת רכישת מוצרים; (ב) במסגרת ההצטרפות למועדון לקוחות החברה; הנך עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי תשלום ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת השדות שחובה יהיה למלא בעת שימושך באתר או במסגרת רישומך על ידי אחד מטפסי הרישום כאמור, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום (ביניהן רכישת מוצרים).

1.2.         כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, כתובת ה-IP שלך, מיקומך, מוצרים שרכשת או שהתעניינת בהם, מידע או פרסומות שקראת באתר או באתרים אחרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, פעולות שביצעת באתר או שהתחלת לבצע אך טרם השלמת, פעולות שביצעת באתרים אחרים, מידע שיתקבל מאתרים ושירותים אחרים (דוגמת פייסבוק, גוגל ושירותים נוספים) ועוד.

1.3.         החברה תשמור את המידע במאגריה. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך.

1.4.         ככל שתמסור מידע אישי אודותיך לחברה באמצעות האתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע כאמור, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא האחראי הבלעדי למסירת מידע זה.

2.       השימוש במידע

2.1.         השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את הפעילות העסקית של החברה, השירותים והמוצרים שהיא מציעה ופעילות האתר; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך, לרבות באמצעות צדדים שלישיים דוגמת סוכנויות פרסום או רשתות חברתיות (דוגמת פייסבוק וגוגל); ו-(ו) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלו.

2.2.         החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎‎‎2.1 לעיל, לרבות לצדדים שלישיים המספקים לחברה שירותי שיווק, פרסום, התאמת מודעות מקוונות וכיוצא באלה, גם אם המידע ישמש את אותם צדדים שלישיים למטרות נלוות שלהם; (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ג) במקרה שתפר את תקנון השימוש של האתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (ה) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ו) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; ו-(ז) במקרה של מיזוג או מכירת כל או עיקר מניות החברה או נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור.

2.3.         הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע בלתי מזהה עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

3.       איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

4.       אתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.

5.       שימוש ב'עוגיות' – Cookies

5.1.         ייתכן שהאתר ישתמש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies) (להלן: "'עוגיות'") וכן פיקסלים (Pixels) או משואות דיגיטליות (Beacons) (להלן: "כלי איסוף מידע") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מחשבך או בשרתים מרוחקים בקשר לשימושך באתר, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר, ולצורך ביצוע המטרות הנוספות הנקובות לעיל.

5.2.         השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "Windows" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב'עוגיות' מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. החברה עשויה להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות, בין היתר באמצעות 'עוגיות' או כלי איסוף מידע. החברה רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות וכלי איסוף המידע לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבורך הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר החברה ובאתרים אחרים ברחבי הרשת.

5.3.         אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. גם אם הפסקת להשתמש ב'עוגיות' בשלב מסוים או מחקת אותן ממחשבך, ייתכן שמידע שנאסף באמצעותן בעבר כבר הועבר לשרתי החברה או לצדדים שלישיים אחרים, והפסקת השימוש או המחיקה כאמור לא יגרמו למחיקה של המידע משרתי החברה או צדדים שלישיים.

6.   זכויות המשתמש

6.1.        זכות העיון וגישה למידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, החברה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה לחברה בכתובת הדוא"ל: privacyeu@moroccanoil.com

6.2.        זכות לתיקון ומחיקת המידע

6.2.1.       אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לחברה בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה לחברה בכתובת  הדוא"ל:  privacyeu@moroccanoil.com. אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.

6.2.2.       בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר במאגרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך שלושים (30) יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

7.       אבטחת מידע

יצוין, כי החברה עושה שימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שמערכותיה, האתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

8.       שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: privacyeu@moroccanoil.com

DATENSCHUTZERKLÄRUNG VON MOROCCANOIL (für EU-Bürger)

 

Moroccanoil nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Im Allgemeinen können Sie unsere Website durchstöbern, ohne uns Informationen zu Ihrer Person zu hinterlassen (mit Ausnahme von Cookies und Pixel-Tags, wie in unserer Cookie Policy angegeben). In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, auf welche Weise wir Ihre personenbezogenen Daten sammeln und verwenden, um die von Ihnen angeforderten Dienste bereitzustellen, und wie wir mit den von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten umgehen, wenn Sie bei uns weitere Informationen anfordern oder unseren Newsletter abonnieren. Diese Datenschutzerklärung gilt für EU-Bürger.

 1. Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich?

Die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle ist Moroccanoil Israel Ltd., im Folgenden als Moroccanoil, „das Unternehmen“, „unser“, „wir“ oder „uns“ bezeichnet. Unser Vertreter in der Europäischen Union is 

Moroccanoil DE GmbH HRB 110685
Friedrich-Ebert-anlage 36
60325 Frankfurt am Main
Privacyeu@moroccanoil.com
 1. Die von uns gesammelten Daten und deren Verwendungsweise

Als personenbezogene Daten werden sämtliche Informationen bezeichnet, die zur Identifizierung einer Person dienen können. Dazu zählen unter anderem Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Wohnort, Postanschrift oder eine sonstige physische Adresse, weitere Kontaktinformationen, Titel, Geburtsdatum, Geschlecht, Beruf, Branche, persönliche Interessen sowie gegebenenfalls andere Informationen, die erforderlich sind, um Ihnen ein/e angeforderte/s Produkt/Dienstleistung bereitzustellen.

Nachfolgend sind die Kategorien personenbezogener Daten aufgeführt, die wir direkt oder indirekt von Ihnen erfassen:

 

Angaben zur Identität – dazu zählen der Vor- und Nachname, das Geburtsdatum, die E-Mail-Adresse, die eindeutige Kundenidentifikationsnummer, der Nickname, das Passwort sowie die Ihnen zugewiesenen Geschenkkartencodes.

               

Kontaktdaten – umfassen Ihre Telefonnummer, Versand- und Rechnungsadresse, E-Mail-Adresse, Messenger-ID, sozialen Medien sowie alle anderen Kommunikationskanäle, über die Sie uns kontaktiert haben, um weitere Informationen zu erhalten.

 

Kaufinformationen – dazu zählen Ihre Zahlungsinformationen (Kreditkartennummer), Ihr Zahlungsrisikoprofil (das von unserer Zahlungsrisikolösung ermittelt wird), der Warenkorb (Ihre bestellten Artikel), die Lieferdetails, die Versand- und Rechnungsadresse, die Kundenbestellnummer, der Verlauf Ihrer Käufe bei Moroccanoil, die Transaktions-ID sowie andere Informationen im Zusammenhang mit Ihren Käufen. Wir verwenden diese Daten, um Ihre Bestellung auf einer der Websites von Moroccanoil zu verarbeiten.

 

Verhaltens- und Profilinformationen – umfassen Ihren Einkaufsverlauf, Ihr Surfverhalten, Ihre Surf- und Einkaufspräferenzen, Ihre Produktbewertungen sowie alle anderen Angaben, die wir zu Ihrer Person erhalten.

 

Geräteinformationen – darunter fallen Informationen zu Ihrem Gerät oder Browser, die uns eine Vorstellung von Ihrem Surfverhalten oder Ihrer Gerätenutzung vermitteln. Ihre Geräteinformationen werden und Ihre Browserinformationen von unseren Cookies, Tags und Pixeln erfasst. Dies ist häufig aus Gründen der Netzwerksicherheit erforderlich. Zu den von uns erhobenen Geräteinformationen zählen die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit des Besuchs, die Dauer Ihres Besuchs auf unserer Website, die Verweis-URL (wenn Sie über eine andere Website oder eine Anzeige auf unsere Website gekommen sind), die auf unserer Website besuchten Seiten, Ihr Browser- und Gerätetyp, Versionen sowie das Betriebssystem.

 

Korrespondenz – umfasst Ihre Kommunikation mit unserem Kundendienst, die E-Mails, die Sie uns in Bezug auf unsere Produkte oder Dienstleistungen schreiben, die Chat-Korrespondenz auf unseren Social-Media-Seiten, die Beschwerden, die Sie per Post, E-Mail, Fax oder Anruf an uns richten, Notizen zu Ihrem Feedback, Rückrufe seitens unseres Kundenservices an Sie sowie jede sonstige Kommunikation zwischen Ihnen und unseren Mitarbeitern. Aus Gründen der Qualitätssicherung werden alle an unseren Kundendienst gerichteten Anrufe aufgezeichnet.

 

Präferenzinformationen – dazu zählen die bevorzugte Sprache, der Anmeldestandort, die bevorzugte Lieferadresse, Browsing-Präferenzen, unsere Korrespondenz mit Ihnen sowie Ihre Moroccanoil-Produktbewertungen.

 1. Rechtsgrundlage und Art der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der von uns erfassten personenbezogenen Daten erfolgt anhand folgenderGrundlagen 

 

 1. Betrieb der Website 

Wir überprüfen den gesamten Datenverkehr auf unserer Website und analysieren die von unseren Servern erfassten Daten, um zum einen die Websites und Anwendungen zu betreiben, die mit der Moroccanoil-Domain verbunden sind, zum anderen aber auch, um Fehler zu beheben, sicherzustellen, dass Ihnen die Website immer so wie von uns beabsichtigt angezeigt wird sowie um die Einhaltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu überwachen.

Verwendung von Cookies, Tags und Pixeln: Die Sammlung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck erfolgt mithilfe von Technologien wie beispielsweise Cookies, Pixeln und Tags, die Ihre Geräteinformationen erfassen.

 

RECHTSGRUNDLAGE: Berechtigtes Interesse

 

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN:           

 • Geräteinformationen
 • Angaben zur Identität
 • Verhaltens- und Profilinformationen
 • Präferenzinformationen

1. Domain- und Netzwerksicherheit sowie Benutzerauthentifizierung 

Zur Sicherung unserer Domains, Erkennung ungewöhnlicher Aktivitäten sowie Verhinderung von Zahlungsbetrug und Sicherheitsbedrohungen überprüfen wir den gesamten Datenverkehr auf unseren Websites und authentifizieren Benutzeranmeldeinformationen mithilfe von Token. Auf diese Weise überprüfen wir die von Ihnen angegebenen Daten und vergleichen sie mit anderen verfügbaren Informationen (wie etwa mit den Anmeldeinformationen, die Sie Moroccanoil oder anderen Plattformen direkt zur Verfügung gestellt haben, oder solchen, die öffentlich abrufbar sind), um sicherzustellen, dass nur „autorisierte“ Benutzer Zugriff auf unsere Websites haben. 

Verwendung von Cookies, Tags und Pixeln: Die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck erfolgt mithilfe von Technologien wie beispielsweise Cookies, Pixeln und Tags, die Ihre Geräteinformationen sammeln.

RECHTSGRUNDLAGE: Berechtigtes Interesse

 

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN:           

 • Geräteinformationen
 • Angaben zur Identität
 • Verhaltens- und Profilinformationen
 • Präferenzinformationen

1. Verkauf von Moroccanoil-Produkten – Online- und Offline-Bestellung

Wir erfassen Ihre Daten, um Ihre Online-Bestellung (einschließlich Rechnungsbearbeitung, Lieferung, Personalisierungsservice, Umtausch und Rückerstattungen usw.) zu bearbeiten, Ihnen verschiedene Zahlungsoptionen bereitzustellen, einen reibungslosen Bezahlvorgang zu ermöglichen sowie um sicherzustellen, dass Ihre Zahlung eingeht und den Bestimmungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen entspricht. Ihre Bestellung kann nicht abgewickelt werden, wenn unsere Lösungen zur Erkennung von Zahlungsbetrug Ihre Transaktion als verdächtig und potenziell betrügerisch kennzeichnen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem System zur Erkennung von Zahlungsbetrug um einen automatisierten Entscheidungsprozess handelt. Diese Überprüfung ist erforderlich, damit wir den Vertrag mit Ihnen abschließen können. Ihnen steht das Recht zu, die Entscheidung anzufechten und eine menschliche Überprüfung des Anliegens zu beantragen.

 

RECHTSGRUNDLAGE:   

 • Vertragsabschluss
 • Berechtigtes Interesse
 • Rechtliche Verpflichtung

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN:           

 • Angaben zur Identität
 • Kontaktdaten
 • Kaufinformationen
 • Korrespondenz
 • Geräteinformationen

1. Zahlungsabwicklung und Betrugserkennung

Wir kombinieren die von Ihnen bereitgestellten Kaufinformationen mit anderen Informationen, die wir von Dritten erhalten, deren Zahlungsrisikobewertungs- und Betrugspräventionsdienste wir nutzen, um sicherzustellen, dass Käufe legitim sind und Sie beim Kauf unserer Produkte nicht gegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen. Dies bedeutet, dass wir im Falle eines negativen Ergebnisses der Analyse Ihrer Daten Ihre Bestellung sowie Ihre Zahlung ablehnen können. Dabei handelt es sich um einen automatisierten Entscheidungsprozess,  der erforderlich ist, um unseren Kaufvertrag mit Ihnen abzuschließen.

 

Zum Zwecke der Verarbeitung Ihrer Zahlungen nutzen wir unter Umständen den Service von Braintree (einen Service von PayPal). In einem derartigen Fall agieren Braintree bzw. PayPal als unabhängige Kontrolleure Ihrer persönlichen Daten im Einklang mit der jeweiligen Datenschutzerklärung des Unternehmens, die Sie unter folgendem Link abrufen können: https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy

 

RECHTLICHE GRUNDLAGE: Vertragserfüllung, berechtigtes Interesse

 

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN:           

 • Angaben zur Identität
 • Kontaktdaten
 • Verhaltens- und Profilinformationen
 • Kaufinformationen
 • Geräteinformationen

1. Produktlieferung

Sobald Sie eine Bestellung erfolgreich aufgegeben haben, verwenden wir Ihre Kontaktdaten (Privat- bzw. Lieferadresse) sowie andere Kaufinformationen, um Ihnen die gekauften Produkte zukommen zu lassen.

 

RECHTSGRUNDLAGE: Vertragserfüllung

 

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN           

 • Angaben zur Identität
 • Kontaktdaten
 • Kaufinformationen 

 1. Analyse von Geschäftsvorgängen

Zur Bewertung unserer Geschäftstätigkeit müssen wir diverse Informationskategorien untersuchen, um nachvollziehen zu können, wie sich unsere Produkte in verschiedenen Märkten verkaufen, welche Produktmerkmale die beliebtesten sind, was hinsichtlich unserer Marketingaktivitäten und Werbekampagnen funktioniert hat und was nicht, wie gut unser Produktdesign ankommt und unsere Vertriebsstrategie funktioniert und wie gut unser Website-Design sowie die allgemeine Benutzererfahrung sind, damit wir unsere Geschäftsstrategie festlegen, implementieren und analysieren können.

Im Rahmen der Datenanalyse untersuchen wir, wie Benutzer auf unserer Website surfen und die App benutzen, um unser Benutzererlebnisdesign zu verbessern und sicherzustellen, dass Sie weiterhin unsere Produkte kaufen und auf unseren Websites mit uns interagieren.

Verwendung von Cookies, Tags und Pixeln: Die Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck erfolgt mithilfe von Technologien wie beispielsweise Cookies, Pixeln und Tags, die Ihre Geräteinformationen sammeln.

 

RECHTSGRUNDLAGE: Berechtigtes Interesse

 

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN           

 • Angaben zur Identität
 • Kaufinformationen
 • Verhaltens- und Profilinformationen
 • Geräteinformationen
 • Korrespondenz

 1. Kundenservice

Wir erfassen Ihre personenbezogenen Daten, um Sie darüber zu informieren, wann das von Ihnen gewünschte Produkt verfügbar ist sowie um auf Ihre Fragen und Anregungen zu reagieren, die Sie uns über die verschiedenen von uns zur Verfügung gestellten Kommunikationskanäle zukommen lassen. Ihre Anfragen an unseren Kundenservice werden analysiert, damit wir Ihnen auch weiterhin einen hochwertigen Service bieten können.

 

RECHTSGRUNDLAGE: Berechtigtes Interesse; Vertragserfüllung

 

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN:           

 • Angaben zur Identität
 • Kontaktdaten
 • Kaufinformationen
 • Korrespondenz

1. Personalisierte Marketingnachrichten

Wir senden Ihnen Marketingnachrichten, von denen wir glauben, dass Sie sie interessieren könnten („personalisiert“), an die von Ihnen bereitgestellte E-Mail-Adresse. Um Ihnen „personalisierte“ Nachrichten zusenden zu können, verfolgen wir Ihr Online- und gegebenenfalls auch Offline-Verhalten und untersuchen dieses mithilfe von diversen Analysemethoden, um abzuschätzen, welche Produktlinien am besten auf Ihre Interessen und Ihren Bedarf abgestimmt sind. Dazu müssen wir unterschiedliche Kategorien personenbezogener Daten von Ihnen erfassen. Wir verwenden verschiedene Analysetools, um zu ermitteln, was Ihr Verhalten in Bezug auf Ihre Vorlieben und Abneigungen gegenüber unseren verschiedenen Produktlinien bedeutet, und um die Auswirkungen (Erfolgsraten) der an Sie übermittelten Nachrichten auszuwerten.

Verwendung von Cookies, Tags und Pixeln: Die Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck erfolgt mithilfe von Technologien wie beispielsweise Cookies, Pixeln und Tags, die Ihre Geräteinformationen sammeln.

 

RECHTSGRUNDLAGE: Zustimmung

 

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN           

 • Angaben zur Identität
 • Kontaktinformationen (sofern uns diese vorliegen)
 • Kaufinformationen (sofern uns diese vorliegen)
 • Verhaltens- und Profilinformationen (sofern uns diese vorliegen)
 • Geräteinformationen
 • Präferenzinformationen (sofern uns diese vorliegen)
 1. Gezielte Nachrichten auf Werbeplattformen von Drittanbietern

Zur Steigerung der Effizienz unserer Werbekampagnen verwenden wir Werbeplattformen von Drittanbietern wie Facebook, Google, YouTube, Instagram usw., um Ihnen Nachrichten zu senden, die auf Ihr Verhalten und Ihr Browsing-Muster zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten dieser Plattformen abgestimmt sind. Wir verwenden Lösungen von Drittanbietern wie Google Analytics und Facebook Business Manager, um unsere Kampagnen und Nachrichten besser an unseren Kunden auszurichten, und geben Ihre personenbezogenen Daten an die Werbeplattformen von Drittanbietern weiter. Diese werden versuchen, Ihr Profil mit den in ihrer Datenbank vorhandenen Informationen abzugleichen, um zu ermitteln, welches der optimale Zeitpunkt und Ort (die Seite, auf der Sie surfen) ist, Ihnen eine Werbung von Moroccanoil anzuzeigen. Überdies müssen wir die erforderlichen Informationen analysieren, um die Auswirkungen unserer Kampagnen nachzuvollziehen. Wenn Sie nicht akzeptieren, dass wir Ihr Verhalten zu diesem Zweck verfolgen, werden Sie weiterhin ab und an Anzeigen von Moroccanoil auf anderen Plattformen sehen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie unsere Werbepartner uns dabei helfen, diesen Zweck zu erreichen, besuchen Sie bitte die entsprechenden Websites:

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875

Facebook – https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest – https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Twitter – https://twitter.com/en/privacy

YouTube – https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

Google Tag Manager – https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

Google Ads – https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

Taboola – https://www.taboola.com/policies/platform-terms-of-service

Outbrain – https://www.outbrain.com/advertisers/guidelines/

TikTok – https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

Bronto – https://bronto.com/policies/bronto-data-processing-addendum/

 

Verwendung von Cookies, Tags und Pixeln: Die Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck erfolgt mithilfe von Technologien wie beispielsweise Cookies, Pixeln und Tags, die Ihre Geräteinformationen sammeln.

 

RECHTSGRUNDLAGE: Zustimmung

 

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN:           

 • Angaben zur Identität
 • Kontaktinformationen (sofern uns diese vorliegen)
 • Kaufinformationen (sofern uns diese vorliegen)
 • Verhaltens- und Profilinformationen (sofern uns diese vorliegen)
 • Geräteinformationen
 • Präferenzinformationen (sofern uns diese vorliegen)

1. Produktforschung und -entwicklung

Wir führen Analysen durch, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Zu diesen Maßnahmen zählen beispielsweise die Zusendung von Umfragen, in denen wir Sie zu bestimmten Themen befragen, die Bitte um Feedback, das Angebot, unsere Produkte zu testen und uns eine Bewertung abzugeben, oder die Beauftragung anderer Dienstleister, für uns Markt- und Produktforschungstätigkeiten durchzuführen, damit wir der Konkurrenz einen Schritt voraus sind.

 

RECHTSGRUNDLAGE: Berechtigtes Interesse

 

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN           

 • Identitätsinformationen (nur wenn für das Projekt erforderlich)
 • Kontaktinformationen (nur wenn für das Projekt erforderlich)
 • Kaufinformationen (nur wenn für das Projekt erforderlich)
 • Verhaltens- und Profilinformationen (nur wenn für das Projekt erforderlich)
 • Geräteinformationen (nur wenn für das Projekt erforderlich)
 • Korrespondenz (nur wenn für das Projekt erforderlich)
 • Präferenzinformationen

1. Rechtliche Verpflichtung

In Fällen, in denen wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten aus Gründen der nationalen und öffentlichen Sicherheit, zur Verhütung, Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten, zur Bekämpfung von Geldwäsche, für Gerichtsverfahren, zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer Personen sowie zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche herauszugeben, werden wir die von den Behörden bzw. betreffenden Parteien angeforderten Informationen entsprechend weiterleiten, sobald wir uns vergewissert haben, dass die Anfrage rechtskonform ist. Unter Umständen wird es uns nicht möglich sein, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, so etwa in Fällen, in denen dies gesetzeswidrig wäre.

 

RECHTSGRUNDLAGE: Rechtliche Verpflichtung

 

KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN:           

Alle Kategorien personenbezogener Daten, wie von der Vollzugsbehörde angefordert.

 

L. Wir sammeln Ihre Geräteinformationen auf unserer Website mithilfe von Cookies, Pixeln, Tags und ähnlichen Technologien („Cookie-Hinweis“)

 

Wenn Sie die Website von Moroccanoil besuchen, speichern wir Datensammler wie Cookies, Tags, Pixel, Tag-Container und Beacons in Ihrem Browser, um bestimmte Informationen zu Ihrer aktuellen Browsersitzung zu erhalten. Diese Technologien werden von anderen Websites häufig zusammenfassend als „Cookies“ bezeichnet. Sie ermöglichen es uns, Ihre Handlungen und Einstellungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu speichern (z. B. Login, Sprache, Schriftgröße und andere Anzeigepräferenzen), so dass Sie sie nicht jedes Mal erneut auswählen müssen, wenn Sie uns das nächste Mal besuchen oder verschiedene Seiten durchstöbern. Wir verwenden Cookies für verschiedene Zwecke. Dies bedeutet, dass sie unterschiedlichen Rechtsgrundlagen unterliegen. Bitte lesen Sie unsere Cookie Policy, um zu verstehen, in welcher Weise wir diverse Arten von Cookies verwenden, um verschiedene Zwecke zu erfüllen.

 

4. Weitergabe und Offenlegung von Informationen

 

Da Moroccanoil ein globales Unternehmen ist, kann es vorkommen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Büros oder Tochtergesellschaften von Moroccanoil weltweit weiterleiten. Alle diese Unternehmen unterliegen dieser Datenschutzrichtlinie oder sind an entsprechende Vertraulichkeits- und Datenübertragungsvereinbarungen gebunden.

Moroccanoil ist unter den nachfolgend genannten Umständen dazu berechtigt, Ihre persönlichen Daten an andere Unternehmen oder Personen, die im Folgenden erläutert werden, weiterzuleiten:

 • wenn Sie dem Unternehmen Ihre Zustimmung zur Weitergabe der Daten erteilt haben
 • wenn das Unternehmen Ihre Daten an Dritte weiterleiten muss, die im Auftrag von Moroccanoil handeln, um Ihnen einen Kundendienst oder Werbematerial bereitzustellen (wir stellen diesen Unternehmen nur diejenigen Daten zur Verfügung, die sie zur Erbringung des Dienstes benötigen, und es ist ihnen untersagt, diese für andere Zwecke zu verwenden)
 • im Falle des Verkaufs oder der Übertragung aller bzw. im Wesentlichen aller Aktien oder Vermögenswerte von Moroccanoil oder eines mit Moroccanoil verbundenen Unternehmens, bei Fusionen oder bei Verhandlungen in Bezug auf das Vorstehende
 • an unsere Dienstleister und Subunternehmer, um Sie über alle Informationen auf dem Laufenden zu halten, von denen wir glauben, dass Sie sie entweder von uns oder von unseren Geschäftspartnern erhalten möchten (es sei denn, Sie haben diese Art der Kommunikation deaktiviert), vorbehaltlich Ihrer Zustimmung zu derartigen Verarbeitungsaktivitäten
 • an unsere Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen zum Zweck der Verwaltung unserer internationalen Unternehmensgruppe
 • an unsere Dienstleister und Geschäftspartner für einen der in Abschnitt 3 genannten Zwecke, einschließlich Online-Werbetools bzw. -Plattformen wie Google, Facebook und andere, sowie an Drittanbieter von Informationstechnologie- und Cloud-Computing-Diensten, die alle den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie unterliegen
 • in Fällen, in denen dies für Unternehmensprüfungen oder zur Untersuchung bzw. Reaktion auf eine Beschwerde oder Sicherheitsbedrohung erforderlich ist, um die illegale Nutzung unserer Dienste zu verhindern, uns gegen Ansprüche Dritter zu verteidigen sowie um zur Verhütung oder Untersuchung von Betrugsfällen beizutragen; oder
 • wenn die Weitergabe von Daten gesetzlich oder in dringenden Fällen zum Schutz der persönlichen Sicherheit, der Öffentlichkeit oder unserer Website erforderlich ist.

 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns auf unseren Websites bereitstellen, niemals an Dritte für deren eigene Direktmarketingzwecke verkaufen oder in anderer Form weitergeben, es sei denn, wir teilen Ihnen dies unmissverständlich mit und holen vorab Ihre ausdrückliche Zustimmung zu einer derartigen Weitergabe Ihrer Daten ein.

Im Zusammenhang mit den oben genannten Zwecken kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten an Empfänger in verschiedenen Ländern weltweit (die sich möglicherweise außerhalb der EU bzw. des EWR befinden) weitergeleitet werden, die in einigen Fällen geringere Schutzmaßnahmen vorgesehen haben als die Länder innerhalb der EU bzw. des EWR. Bei der Übermittlung personenbezogener Daten an Länder außerhalb der EU bzw. des EWR, die sich in Gerichtsbarkeiten befinden, in denen die Europäische Kommission keine Angemessenheitsentscheidung getroffen hat, verwenden wir von der Europäischen Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln, um ein ausreichendes Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Die Standardvertragsklauseln finden Sie unter folgendem Link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

 

 1. Rechte von Personen, deren Daten verarbeitet werden (Datensubjekte)

Wenn Sie in der EU bzw. im EWR ansässig sind, können Sie die Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit beantragen. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Löschen bedeuten kann, dass Moroccanoil nicht weiter in der Lage sein wird, Ihre Anfragen zu bearbeiten oder die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen. Sie haben das Recht, eine Kopie der in unserer Datenbank hinterlegten personenbezogenen Daten zu erbitten. Ihnen steht das Recht zu, eine Einschränkung der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten (z. B. wenn Sie die Daten für fehlerhaft halten) oder die Einstellung der Verwendung derselbigen (z. B. die Verwendung der Daten zur Verbesserung unserer Dienste) zu beantragen. Ferner haben Sie Recht auf Widerspruch gegen jegliche Arten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns. Jeder der oben genannten Anträge unterliegt den nach geltendem Recht festgelegten Beschränkungen, und wir behalten uns das Recht vor, einen derartigen Antrag mit angemessener Begründung abzulehnen.

Wenn Sie ein Konto bei Moroccanoil haben, können Sie den Empfang von Marketingmitteilungen abbestellen, indem Sie Ihre Einstellungen im Bereich „Konto“ auf unserer Website entsprechend ändern. Eine andere Möglichkeit zum Widerruf des Erhalts von E-Mails oder SMS besteht darin, in den jeweiligen Nachrichten auf den Abbestellungslink zu klicken bzw. den darin enthaltenen Anweisungen zum Abbestellen zu folgen. Alternativ dazu können Sie mit uns über die weiter unten angegebenen Kontaktdaten Verbindung mit uns aufnehmen.

 

 1. Datensicherheit

Moroccanoil schützt die Sicherheit der von Ihnen bereitgestellten Daten mithilfe physischer, elektronischer sowie verwaltungstechnischer Verfahren, wobei der Stand der Technik, die Kosten der Implementierung wie auch Art, Umfang, Kontext, Verarbeitungszweck sowie das Risiko der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten berücksichtigt werden. Obwohl wir uns bemühen, Ihre persönlichen Daten zu schützen, können wir die Sicherheit der von Ihnen übermittelten Daten nicht gewährleisten. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, alle Vorkehrungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu treffen, wenn Sie sich im Internet aufhalten.

 

 1. Websites Dritter

Unsere Website kann Links zu Websites enthalten, die von anderen Unternehmen betrieben werden. Moroccanoil gibt Ihre persönlichen Daten nicht an diese Websites weiter und ist nicht für deren Datenschutzpraktiken verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen, sich über die Datenschutzrichtlinien dieser Dritten zu informieren. Einige dieser Websites von Drittanbietern haben möglicherweise die Erlaubnis, das Moroccanoil-Logo anzuzeigen, obwohl sie nicht von Moroccanoil betrieben bzw. betreut werden. Obwohl das Unternehmen seine Geschäftspartner sorgfältig auswählt, übernimmt Moroccanoil keine Haftung für die Vertraulichkeitsbestimmungen von Webseiten, die durch Dritte betrieben werden und mit unserer Website verlinkt sind. Sobald Sie unsere Website verlassen haben, sollten Sie die geltenden Datenschutzbestimmungen der Website dieser Dritten abrufen, um zu erfahren, wie diese mit den von ihnen gesammelten Informationen umgehen. Moroccanoil ist dazu berechtigt, auf seiner Website Dienste anzubieten, die sich auf Anwendungen und Inhaltstools von Drittanbietern stützen. Diese Drittanbieter erhalten möglicherweise automatisch bestimmte Arten von Informationen, wenn Sie auf unserer Website mit uns unter Verwendung derartiger Anwendungen und Tools der Drittanbieter interagieren. Diese Datensammlung erfolgt im Einklang mit den Datenschutzerklärungen besagter Anbieter.

 

 1. Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie

Moroccanoil wird diese Richtlinie gelegentlich ändern. Sollten wir wesentliche Änderungen an der Art und Weise vornehmen, in der wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, werden wir Sie darüber informieren, indem wir einen entsprechenden Hinweis auf dieser Website veröffentlichen.

 

 1. Datenschutzanfragen

Moroccanoil ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Anfragen zur Ausübung Ihrer Rechte, wie weiter oben beschrieben, sind an Lenor Sebag, DPO, zu richten Privacyeu@moroccanoil.com.

Wenn Sie in der EU bzw. im EWR ansässig sind und eine Beschwerde bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Moroccanoil einlegen möchten, steht Ihnen das Recht zu, sich in dieser Angelegenheit an die zuständige Aufsichtsbehörde in Ihrem Wohnsitzland zu wenden.